Угода про співпрацю з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

В умовах глобалізації сучасного світу, вимог до формування особистості відповідно до культурно-духовних, суспільно-економічних і технологічних трансформацій, пріоритетів розвитку суспільства на регіональному, національному та загальноєвропейському рівнях посилюється роль професійного розвитку педагогів. Тому однією з провідних сучасних тенденцій педагогічної освіти є здійснення інноваційних змін у напрямі неперервного фахового розвитку вчителя, який повинен мати мотивацію до самовдосконалення в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти, самореалізації та постійного професійного зростання.

          З метою діагностики професійної компетентності педагогів щодо використання інноваційних технологій, виявлення та експериментальної перевірки педагогічних умов впровадження авторських технологій навчання, апробації технологій професійного розвитку педагогів в умовах неформальної освіти, наш педагогічний фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича підписав угоду про проведення регіонального експерименту з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Поділитися з друзями

Залишити відповідь