Інформаційна довідка про Педагогічний коледж

Історія педагогічного коледжу Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича тісно пов’язана із історією вчительської семінарії, яка була розміщена у цій історичній будівлі і якій 1 жовтня 2017 р. виповнилось 147 р.

Після приєднання Буковини до Радянського Союзу в 1940 р. постановою Ради Міністрів УРСР від 13 серпня 1940 р. для забезпечення вчительськими кадрами початкових класів шкіл області відкрито Чернівецьку педагогічну школу, яка згодом переросла в Педагогічне училище.

У 2001 р. наказом Міністерства освіти і науки України педагогічне училище реорганізовано в педагогічний коледж.

Очолює навчальний заклад кандидат географічних наук, викладач вищої категорії, викладач методист, відмінник освіти України, Чернюх Олег Іванович.

Нині педагогічний коледж – один з найстаріших педагогічних навчальних закладів на Буковині, могутня кузня педагогічних кадрів для національної освіти краю з вагомою навчально-методичною, науковою і матеріальною базою. За 78 років існування навчальний заклад підготував  понад 17 тис. випускників – вчителів початкових класів для шкіл з українською і румунською  мовами навчання, вихователів дошкільних дитячих установ, вчителів фізичної культури і музики; музичних керівників.

Коледж розміщується в п’яти корпусах загальною площею 15099 кв. м. Створені та працюють усі необхідні, відповідно до навчального плану, кабінети, майстерні лабораторії, які в основному забезпечені необхідною науковою, методичною і художньою літературою, підручниками, технічними засобами навчання, наочними посібниками, роздатковим матеріалом. Є бібліотека з книжковим фондом 119318, актова зала на 250 місць, чотири спортивних зали загальною  площею  1030 кв. м., спортивний майданчик – 2260 кв. м. До послуг студентів гуртожиток на 500 місць (забезпеченість 100%), кафе-бар на 80 місць. Навчальний процес повністю забезпечений інформаційною, обчислювальною технікою, музичними інструментами, спортивним інвентарем.

Всі кабінети і лабораторії коледжу підключені до інформаційної системи Інтернет.

Навчальний процес забезпечують 114 висококваліфікованих знавців педагогічної справи. Серед них – 2 заслужені вчителі України, 11 кандидатів наук,  3 доценти, 2 майстри спорту, 52 відмінники освіти України, 57 викладачів-методистів, 75 викладачів вищої категорії.

Серед випускників коледжу – знані науковці-дослідники, доктори наук, професори: В.Ботушанський, М.Букатар, М.Кожелянко, Л.Головата, Д.Пенішкевич, М.Іванчук, Д.Радик, М.Марчук, Т.Федірчик, М.Олійник, Л. Тимчук; доценти: О. Палійчук, М. Сичова, І.Луцик, В.Котик, М. Бауер, М.Федишина, Д.Струннікова, О.Залуцький  П.Чернега; диригент президентського симфонічного оркестру України Т.Калініченко; відомі організатори та діячі освіти Буковини: А.Швець, Ю.Івашин, В.Садовий, Д.Паневська, О.Пономаренко, Г.Олійник, А.Боярин, Л.Лємєшева, М.Котова, Л.Віленська, Л.Косар, Н.Паламар, Л.Крижанівська, О.Галан,  Н.Ротар, Л.Рудан; учителі-новатори та майстри своєї справи, заслужені вчителі України М. Сичова, А.Кобевка, М.Ахтимійчук, Л.Нагнибіда, А.Кушнір, О.Воробйов, І.Довбенчук, А.Зубчук; знані не тільки в області, а й за її межами майстри спорту М.Васкан, М.Гушул, О.Василишин, В.Самілог, Є.Мотовилін, Б.Паскарюк, Б.Скибінський

У коледжі працює ціла когорта кращих його випускників:  кандидати наук М.Сичова, В. Процюк, Н. Палій, М.Жук, Д.Бачинський; викладачі В.Скігар, В.Сеничак, В.Осинчук, Е.Мручковська, П.Мручковський, А.Сапєгіна, С.Піонтковська, І.Злотнікова, В.Антонюк, А.Гурська, Ю.Ватаманюк, С.Кирстюк, О.Константинюк, Д.Москалюк, Н.Мотрук, Л.Скрипка, Л.Кошурба, В.Луцишин, О.Руснак, Т.Кушнір, І.Паньків.

На даний час підготовка спеціалістів у коледжі здійснюється за чотирма спеціальностями: «Початкова освіта», додаткові спеціалізації: «Позакласна та позашкільна виховна робота», «Робота в хореографічних дитячих колективах»; «Дошкільна освіта» з додатковими спеціалізаціями: «Логопедія», «Зображувальна діяльність в дошкільних дитячих установах», «Іноземна мова в дошкільних дитячих установах»; «Середня освіта. Музичне мистецтво», «Фізична культура і спорт».

В коледжі навчається більше 800 студентів (808). Із них – 105 – румуномовні.  77 студентів навчаються у румуномовних групах, на спеціальності «Початкова освіта». 28 румуномовних студентів навчається в україномовних групах на інших спеціальностях. Більшість випускників коледжу стали справжніми майстрами педагогічної справи, учителями-новаторами, переможцями та призерами конкурсу «Учитель року», удостоєні престижних освітянських премій Буковини – Омеляна Поповича та Юрія Федьковича. Їх досвід широко вивчається та впроваджується у практику роботи педагогів оновленої національної школи.

У коледжі тринадцять предметно-циклових комісій (кафедр). Очолюють їх роботу високо ерудовані професіонали, справжні знавці своєї справи, викладачі вищої категорії, викладачі-методисти: О. Остафійчук, М.Кулянда, Г.Курко, Н. Пьонтик, М. Гошовський, В.Осинчук, Л. Скрипка, Л.Алєксєєва, Т.Тирон, А.Тирон, А. Гурська, І. Паньків, Л. Кошурба.

У сучасному євроінтеграційному освітянському просторі гостроактуальною  проблемою є досконале вивчення іноземних мов. Важливою проблемою, над якою впродовж тривалого часу працюють викладачі циклової комісії, є проблема вдосконалення методики викладання іноземних мов, шляхи поглиблення знань студентів та методи інтерактивного  вивчення іноземних мов. У навчальних кабінетах зосереджено найновіші методичні посібники, словники, аудіо- та відеокасети, навчальні фільми. Коледж налагодив тісні зв’язки з Гете Інститутом (Німеччина), Корпусом Миру (США), Альянс-Францез (Франція); маємо договір про співпрацю з ліцеєм імені М. Емінеску м. Сучава (Румунія). Науковці коледжу є постійними учасниками наукових конференцій, симпозіумів, які проводить університет імені Штефана чел Маре, Сучава (Румунія).

Одним із засобів успішної підготовки студентів всіх спеціальностей до самостійної роботи є педагогічна практика, яка проводиться в умовах, максимально наближених до професійної діяльності. Вона дає змогу усвідомити закономірності і принципи навчання та виховання дітей, оволодіти професійними уміннями та навичками, елементами педагогічної майстерності. Упродовж багатьох років коледж співпрацює з обласним та районними відділами освіти, загальноосвітніми школами № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 37, 39,40; гімназіями  № 1,2,3,4,5 м. Чернівців; дошкільними дитячими установами  № 20, № 24, № 25, № 38, № 30, № 43, № 48, № 53 тощо. Педагогічні колективи, адміністрації цих закладів створюють студентам відповідні умови для проведення практики, сприяють практичній підготовці майбутніх освітян країни.

Випускників коледжу із задоволенням запрошують на роботу освітні заклади Буковини; 93% випускників після навчання в коледжі – працевлаштовані.

Формуючи особистість педагога нової генерації, викладацький колектив враховує те, що молоді люди, які прийшли навчатися, вже мають певну позицію, власне світобачення. Кожен студент – неповторна індивідуальність. Однак сенс життя людини в її постійному самовдосконаленні, і молодь це розуміє. У коледжі проводиться велика робота з виховання у студентів інформаційної культури, підготовки їх до роботи з комп’ютерною технікою. Створено спеціальну програму, що включає психолого-педагогічні вимоги до використання комп’ютерної техніки в роботі з дітьми дошкільного віку, дизайнерські аспекти застосування нових інформаційних технологій (НІТ), фізіологічні, санітарно-гігієнічні, медичні, економічні, правові аспекти НІТ  тощо.

Щороку студенти мають високі здобутки у Всеукраїнському конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, перемагають в обласних і всеукраїнських олімпіадах з математики, фізики, інформатики, іноземних мов, суспільних дисциплін, у конкурсах «Господарочка», «Козак року» та  студентському конкурсі співаної поезії «Буковинський жайвір». Конкурси педагогічної майстерності засвідчують, що інтерес до професії педагога зростає, як зростають й інтелектуальні та творчі здібності майбутніх педагогів.

Для розквіту педагогічних талантів майбутніх освітян у коледжі активно функціонують вокальні  ансамблі, танцювальний колектив «Ритм», драматична студія, більше двадцяти гуртків та спортивних секцій.

Педагогічний, навчально-допоміжний персонал коледжу кінцеву мету своєї праці бачать у підготовці педагога нової генерації для національної освіти рідної України.

Поділитися з друзями