Видавнича діяльність

Шановні  колеги,  студентська  громадо!

 Оголошується набір матеріалів для публікації у Першому випуску Інформаційно- методичного збірника Педагогічного фахового коледжу Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича.

 Матеріали для опублікування у збірнику подаються редакційній колегії до 30 червня 2022 року згідно з установленими нею вимогами.

 Тематичні напрями збірника:

 • статті освітньо – методичного спрямування;
 • статті науково-історичного та краєзнавчого змісту;
 • методичні розробки практичного спрямування (сценарії заходів, розробки занять тощо);
 • матеріали з досвіду роботи викладачів коледжу;
 • інформаційно – публіцистичні матеріали;
 • рецензії статей, занять, заходів;
 • творчі роботи, есе, проєкти студентів та працівників;
 • вірші, оповідання, музичні твори студентів;
 • описи досвіду роботи вчителів та вихователів закладів освіти області,керівників практики студентів.

 Публікації викладачів у збірнику, відповідно до рішення педагогічної ради та атестаційної комісії коледжу, будуть вважатися напрацюваннями при атестації.

 Умови та порядок прийняття матеріалів:

 1. Для друку у збірнику матеріали редакційній колегії направляються електронною поштою на адресу druk@pedkoledzh.cv.ua
 2. Підписаний рукописний варіант матеріалів подається автором особисто.
 3. Крім матеріалів, електронною поштою автор додає резюме про себе (у своєму баченні) та фото (за бажанням).
 4. Після технічного редагування редакційною колегією поданих матеріалів автор повідомляється про їх опублікування у збірнику.
 5. Відповідальність за зміст статей несуть автори. Матеріали друкуються в авторській редакції. Дотримання авторами академічної доброчесності обов’язкове.
 6. Рукопис готується у текстовому редакторі версії Microsoft Word 2003 і вище. Параметри сторінки: розмір паперу – А4 (книжна орієнтація), усі поля – 2 см, шрифт Times New Roman, 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5.

Детальніша інформація у відповідального редактора.

Поділитися з друзями