Видавнича діяльність

Шановні  колеги,  освітянська та студентська  громадо!

У лютому 2023 року, як і планувалося, вийшов з друку Другий випуск нашого інформаційно-методичного видання. Хочеться зазначити, що значно розширилася кількість дописувачів, урізноманітнилися проблеми, що висвітлювались у статтях, дописах, матеріалах авторів. У змісті Збірника з’явилися дві нових рубрики: «Слово наставника» і «Хроніка подій», що доповнюють методичне, пізнавальне та інформаційне спрямування видання.

Редакційна колегія оголошує набір матеріалів для публікації у Третьому випуску Інформаційно – методичного збірника Педагогічного фахового коледжу Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича

Матеріали для опублікування у збірнику подаються редакційній колегії
до 10 грудня 2023 року згідно з установленими нею вимогами.

 Тематичні напрями збірника:

 • статті освітньо – методичного спрямування;
 • статті науково-історичного та краєзнавчого змісту;
 • методичні розробки практичного спрямування (сценарії заходів, розробки занять тощо);
 • матеріали з досвіду роботи викладачів коледжу;
 • інформаційно – публіцистичні матеріали;
 • рецензії статей, занять, заходів;
 • творчі роботи, есе, проєкти студентів та працівників;
 • вірші, оповідання, музичні твори студентів;
 • описи досвіду роботи вчителів та вихователів закладів освіти області, керівників практики студентів.

Публікації у збірнику, відповідно до рішення педагогічної ради та атестаційної
комісії коледжу, будуть вважатися напрацюваннями
при атестації викладачів.

 Умови та порядок прийняття матеріалів:

 1. Для друку у збірнику матеріали редакційній колегії направляються електронною поштою на адресу druk@pedkoledzh.cv.ua
 2. Підписаний рукописний варіант матеріалів подається автором особисто.
 3. Крім матеріалів, електронною поштою автор додає резюме про себе (у своєму баченні) та фото (за бажанням).
 4. Після технічного редагування редакційною колегією поданих матеріалів автор повідомляється про їх опублікування у збірнику.
 5. Відповідальність за зміст статей несуть автори. Матеріали друкуються в авторській редакції. Дотримання авторами академічної доброчесності обов’язкове.
 6. Електронна версія документу надсилається на вказану вище електронну адресу у форматі *.doc (*.docx). Документ повинен бути відформатований з дотриманням викладених нижче параметрів:
  – розмір паперу – А4 (книжна орієнтація), дзеркальні поля;
  – поля: верхнє – 27 мм; нижнє – 25 мм; усередині – 25 мм; зовні – 20 мм; корінець – 0 мм;
  – шрифт –  Times New Roman, 16 пт;
  – міжрядковий інтервал – 1,15;
  – абзацний відступ – 1,25 см;
  – формат тексту у вигляді списків – довільний;
  – зображення, таблиці, схеми діаграми тощо мають бути згруповані.

Детальна інформація у відповідального редактора.

Редакційна колегія


 

Шановні  колеги,  студенти!

 Редакційна колегія оголошує набір матеріалів для публікації у Другому випуску Інформаційно – методичного збірника Педагогічного фахового коледжу Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича.

 Матеріали для опублікування у збірнику подаються редакційній колегії

до 30 грудня 2022 року згідно з установленими нею вимогами.

 Тематичні напрями збірника:

 • статті освітньо – методичного спрямування;
 • статті науково-історичного та краєзнавчого змісту;
 • методичні розробки практичного спрямування (сценарії заходів, розробки занять тощо);
 • матеріали з досвіду роботи викладачів коледжу;
 • інформаційно – публіцистичні матеріали;
 • рецензії статей, занять, заходів;
 • творчі роботи, есе, проєкти студентів та працівників;
 • вірші, оповідання, музичні твори студентів;
 • описи досвіду роботи вчителів та вихователів закладів освіти області,керівників практики студентів.

 Публікації викладачів у збірнику,

відповідно до рішення педагогічної ради та атестаційної комісії коледжу, будуть вважатися напрацюваннями при атестації.

 Умови та порядок прийняття матеріалів:

 1. Для друку у збірнику матеріали редакційній колегії направляються електронною поштою на адресу druk@pedkoledzh.cv.ua
 2. Підписаний рукописний варіант матеріалів подається автором особисто.
 3. Крім матеріалів, електронною поштою автор додає резюме про себе (у своєму баченні) та фото (за бажанням).
 4. Після технічного редагування редакційною колегією поданих матеріалів автор повідомляється про їх опублікування у збірнику.
 5. Відповідальність за зміст статей несуть автори. Матеріали друкуються в авторській редакції. Дотримання авторами академічної доброчесності обов’язкове.
 6. Рукопис готується у текстовому редакторі версії Microsoft Word 2003 і вище. Параметри сторінки: розмір паперу – А4 (книжна орієнтація), усі поля – 2 см, шрифт Times New Roman, 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5.

Детальніша інформація у відповідального редактора.

 

Share it