Мова освітнього процесу

     Відповідно до статті 7 Закону України «Про освіту», статті 46 Закону України «Про фахову передвищу освіту» мовою освітнього процесу в Педагогічному фаховому коледжі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича є державна мова.
     Положенням про організацію освітнього процесу в Педагогічному фаховому коледжі Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича визначено, що заклад забезпечує обов’язкове вивчення державної мови в обсязі, що дає змогу провадити професійну педагогічну діяльність з використанням державної мови: ОПП передбачають набуття необхідних для цього компетентностей шляхом вивчення спеціальних дисциплін та в межах інших освітніх компонентів. Освітні програми повної загальної (профільної) середньої школи передбачають вивчення державної мови відповідно до законодавства.
    Особам, які належать до національних меншин України, створюються належні умови для вивчення державної мови. Додаткові заняття з вивчення державної мови можуть бути передбачені за рахунок дисциплін вільного вибору здобувачів освіти, зокрема шляхом розширення обсягу вибіркової складової освітньо-професійної програми або шляхом надання додаткових платних освітніх послуг.
    Вивчення іноземної мови (іноземних мов) є обов’язковою складовою освітньо-професійних програм. Викладання іноземної мови здійснюється відповідною іноземною мовою.
    Відповідно до освітньо-професійної (освітньої) програми одна або декілька дисциплін можуть викладатися двома мовами – державною, англійською або іншими офіційними мовами Європейського Союзу, забезпечуючи при цьому здатність здобувачів освіти продемонструвати результати навчання з відповідної дисципліни державною мовою. Семестровий контроль з таких дисциплін проводиться мовою викладання та державною мовою, виконання завдань державною мовою є обов’язковим для здобувачів освіти. Перелік іноземних мов, якими здійснюється викладання навчальних дисциплін, визначається педагогічною радою коледжу.
    За бажанням здобувачів освіти та за наявності відповідних умов у закладі створюються можливості для вивчення ними мови національної меншини України як окремої дисципліни в обсягах, що дають змогу провадити професійну педагогічну діяльність   з використанням цієї мови, а також інших дисциплін, необхідних для здійснення професійної педагогічної діяльності мовою національної меншини за рахунок дисциплін вільного вибору здобувачів освіти, зокрема шляхом збільшення обсягу вибіркової складової освітньо-професійної програми або шляхом надання додаткових платних освітніх послуг.

    Атестація здобувачів освіти проводиться державною мовою.

Share it