Доступ до публічної інформації

     Педагогічний фаховий коледж Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (далі – Коледж) надає публічну інформацію, керуючись Законом України “Про доступ до публічної інформації” та Указом Президента України “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”.
     Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень, своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.
     Надання публічної інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит, який подається в довільній формі. При цьому необхідно вказати:

ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
підпис і дату.

     З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію. Форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

  1. Від фізичної особи ( зразок 1…>>>);
  2. Від юридичної особи ( зразок 2…>>>);
  3. Від об’єднань громадян ( зразок 3…>>>);
  4. Форма для подання інформаційного запиту в електронному вигляді (форма у розробці)

Поштова адреса Коледжу для подання інформаційного запиту:

     58002, м. Чернівці, вул. Жуковського Аркадія, 23, (на конверті вказувати Публічна інформація); 

        (0372) 522850;

       admin@pedkoledzh.cv.ua

Share it