Конструктивна зустріч-нарада щодо удосконалення освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт»

2 лютого 2024 року відбулася зустріч-нарада викладачів циклової комісії фізичного виховання із заслуженим тренером України,  майстром спорту,  кандидатом наук з фізичного виховання і спорту, президентом Чернівецької федерації з універсального бою, головним тренером дорослої збірної України Іваном Штефюком та  старшим викладачем  Чернівецького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету, майстром спорту  Олександром Крецьким.

Основне питання, яке обговорювалося – це перегляд і оновлення освітньо-професійної  програми «Фізична культура і спорт» за якою 2-й рік здійснюється підготовка майбутніх учителів.

Кожен з присутніх  висловив свої думки стосовно ефективності існуючої освітньої програми, вносив пропозиції щодо шляхів її удосконалення. Зокрема,  поглиблення знань з основ тренувального процесу, мотивація студентів до самостійної роботи щодо вдосконалення фахових компетентностей та професійних навичок.  Іван Штефюк, як стейкхолдер,  звернув увагу на необхідність доповнення занять з фахових методик  ігровими методами, збагачення занять з підвищення спортивної майстерності ускладненими вправами загальної та спеціальної фізичної підготовленості.

Після змістовної бесіди обговорені методи були практично застосовані зі студентів відділення фізичної культури і спорту (16С, 37С, 47С).

В цілому зустріч-нарада мала зацікавлений, конструктивний та практичний характер, у ході якої узгоджено пропозиції щодо удосконалення освітньої програми «Фізична культура і спорт».

Поділитися з друзями