Формування духовності підростаючого покоління

Враховуючи потребу духовного відродження України та зміцнення моральності у суспільстві, вищі навчальні заклади покликані забезпечити наповнення навчально-виховного процесу змістом, який би допомагав педагогам виховувати найкращі загальнолюдські якості.

Щоб виховати всебічну гармонійно розвинуту особистість, необхідні знання принципів християнської моралі. Адже духовність породжує шляхетність, допомагає кожній людині стати людиною, а нації – нацією. У християнській моралі сконцентровані найвищі цінності європейської цивілізації.

Курс «Основи християнської етики» у загальноосвітній школі є дисципліною світоглядного спрямування, викладання якої сприяє вмінню школярів користуватися у своїй поведінці моральними нормами та цінностями, виявляти дружелюбність, ввічливість, повагу до батьків, любов до ближніх, толерантність і милосердя, відрізняти моральність і аморальність, дотримуватися етикетних норм у щоденному житті, здійснювати вибір у складних життєвих ситуаціях, дізнаватися про духовне коріння української нації.

Тому одним із 22 гуртків та спортивних секцій, які працюють у позанавчальний час у нашому навчальному закладі, є гурток “Основи християнської етики”. Зважаючи на те, що студенти можуть належати до будь-якої конфесії, на заняттях їм не нав’язують своєї точки зору, а ознайомлюють їх з основами православної християнської моралі.

Метою гуртка є становлення нового, гуманістичного мислення, яке є умовою творення будь-якої культури, намагання внутрішньо збагатити студентів і сприяти кращому розумінню тих моральних і духовних засад, на яких будувався менталітет українців і які й досі є важливими в нашому повсякденному житті.

З метою ознайомлення з духовними цінностями нашого краю гуртківці відвідали храми Банченського монастиря.

Т.С.Головата, керівник гуртка

«Основи християнської етики»

Поділитися з друзями