Історія дошкільного відділення

Потреба у педагогічних кадрах для дошкільних закладів області послужила поштовхом для відкриття на базі педагогічного училища в 1958 році дошкільного відділення за спеціальністю «Дошкільне виховання».

Спочатку була тільки заочна форма навчання  і обов’язки завідувача відділення виконував завуч Сорокоумов П.І., а з 1961 р. його очолила  Сумщенко Н.Ф.

У 1965 році наймолодшим в училищі відділенням доручено керувати Сільченко С.Ф., наступниками якого були Педченко Н.І. (1967-1979 рр.), Панова М.Я. (1979 р.), Цихоцька Л.О. (1979-1997).

У цьому ж році, окрім заочної, відкрито денну форму навчання на базі 10 кл., якою керувала до 1980 року Сумщенко Н.Ф.

У кінці 60-х років відділення зросло чисельно і було переведене у приміщення початкової школи № 9 по вул. Лесі Українки, 29, після чого прийом студентів почав  проводитися і на базі 8 кл. Тоді  у 18 групах навчалося майже 600 студентів.

З 1980 до 1983 року посаду  завідувача відділу обіймає Присяжнюк В.П., а з 1983 до 1985 року – Калуцька А.М.

Значного розвитку набув відділ у період з 1985 до 1997 років, коли його очолювала Сичова М.І. В ці роки розширилися і зміцніли зв’язки з вищими навчальними педагогічними закладами, педагоги брали активну участь у регіональних семінарах, що проводилися на базі дошкільного відділу – одного із найбільших центрів підготовки висококваліфікованих кадрів. В цей час значно розширено і зміцнено матеріальну базу для навчання студентів.

1997 рік ознаменувався об’єднанням дошкільних відділів заочної та денної форми навчання в один, яким керувала Братушко Т.А. В цей час зростає значимість і актуальність методичних розробок викладачів, а важливу роль в оволодінні студентами майбутньою професією відіграє методичний кабінет, створений на відділі.

З травня 2009 року посаду завідувачки відділу обіймає  Мотрук Н.М.

На дошкільному відділі упродовж багатьох років працювали справжні професіонали, ветерани педагогічної праці Калиновська Л.І., Комарницька І.П., Сумщенко Н.Ф., Лопатюк Г.П., Педченко Н.І., Савченко Н.А., Білаучук Г.Ф., Присяжнюк В.П., Цихоцька Л.О., Братушко Т.А., Смірнова З.Я., Сичова О.І., Мангер Л.Д., Кравцова Г.С., Настасій А.О., Єфтемій Р.К., Садова Л.В., Литвинюк Т.В., Жулінська Н.І., Кузнєцова О.М., Довбенчук Г.Г.

Сьогодні з майбутніми вихователями закладів дошкільної освіти працює висококваліфікований згуртований педагогічний колектив, членами якого є майстри педагогічної справи: заслужений вчитель України, кандидат педагогічних наук, викладач-методист –  Сичова М.І; спеціалісти вищої категорії, викладачі-методисти – Шах М.С., Калуцька А.М., Скігар Л.Т., спеціалісти вищої категорії Кошурба Л.О., Мотрук Н.М., Романюк М.М. Значний внесок у підготовку вихователів закладів дошкільної освіти вносять і молоді викладачі: спеціаліст І категорії Березніцька Ю.В., спеціалісти ІІ категорії Скрипник О.В. та Бабюк О.І.

Циклова комісія викладачів педагогіки, психології та фахових дошкільних методик

За шістдесят два роки існування на  дошкільному відділі отримало освіту понад 8000 вихователів закладів дошкільної освіти. Серед них відомі спеціалісти в галузі освіти краю, які працюють у вузах, методичних кабінетах районних відділів освіти, закладах освіти України.

Нагромаджуючи кращий досвід національного дошкільного виховання, викладачі дошкільного відділу роблять все для того, щоб підготувати педагогів, яким притаманні творчість, креативність, самостійність, уміння робити власний вибір, спрямованість на кінцевий результат, самоповага та повага до інших.

Сьогодні дошкільний відділ має належну навчально-матеріальну базу. Кожен кабінет модернізовано та переобладнано. На допомогу викладачам та студентам створений методичний кабінет, є необхідна сучасна комп’ютерна техніка.

Викладачі відділу Сичова М.І., Скігар В.Т., Калуцька А.М., Шах М.С.,  Мотрук Н.М., Кошурба Л.О., Березніцька Ю.В., Скрипник О.В., Бабюк О.І. впроваджують нові форми і методи роботи: ділові та навчальні ігри, педагогічні дискусії, проблемні та навчальні ситуації, тренінги, діалоги, лекції з проблемним викладом матеріалу, інтегровані заняття, використання пошуково-дослідницьких завдань. Все це активізує пізнавальну діяльність студентів, навчає їх самостійно працювати, не ординарно мислити, творчо використовувати набуті знання в подальшій професійній діяльності.

Засідання циклової комісії викладачів педагогіки, психології та фахових дошкільних методик

 

В умовах ринкової економіки цінуються професіонали, які не тільки виконують свою основну роботу, а й можуть запропонувати батькам додаткові послуги з інтелектуального та фізичного розвитку малят. Тому поряд з основною професією випускники здобувають додаткові кваліфікації – вихователь з правом навчання іноземної мови, керівник образотворчої діяльності, керівник фізичного виховання, вихователь-логопед.

Одним із засобів успішної підготовки студентів до самостійної роботи є педагогічна практика, яка проводиться в умовах, максимально наближених до професійної діяльності. Вона дає змогу усвідомити закономірності і принципи навчання та виховання дітей, оволодіти професійними уміннями та навичками, елементами педагогічної майстерності. Для проведення практики визначені заклади дошкільної освіти з належною матеріально-методичною базою, де працюють досвідчені, творчі педагоги, створено студентам належні умови для проведення практики.

Педагогічна практика. Відкрите заняття з математики проводить призерка конкурсу педагогічної майстерності, студентка 45 групи Ягмурджи Анна.

Циклова комісія викладачів педагогіки, психології та фахових дошкільних методик (голова комісії Кошурба Л.О.) постійно працює над підвищенням фахового рівня кожного спеціаліста. Викладачами видано понад 30 навчальних та методичних посібників, адаптованих програм, у професійних часописах опубліковано понад 20 науково-практичних статей.

Дошкільний відділ тісно співпрацює з вищими педагогічними навчальними закладами Західного регіону України, Чернівецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, кафедрами Чернівецького національного університету імені  Юрія Федьковича.

Для поглиблення знань, розвитку професійних здібностей створені науково-дослідницькі гуртки, студії, лабораторії, мета і основний зміст яких зорієнтовані на особистість студента, збагачення педагогічного, лінгвістичного кругозору, стимулювання творчих досягнень у проведенні масових виховних заходів у дошкільних навчальних закладах.

Важливою складовою професійно-педагогічної підготовки є залучення студентів до науково-пошукової роботи  на різноманітну тематику з актуальних проблем педагогіки, культурології, екології, історії України, дитячої літератури. Проведення даної роботи сприяє поглибленому вивченню історії рідного краю, народнопоетичної спадщини, звичаїв, обрядів, традицій Буковини, педагогічної спадщини видатних педагогів.

Поділитися з друзями