Циклова комісія викладачів педагогіки, психології та фахових дошкільних методик

Провідну роль в якісній підготовці майбутніх фахівців  галузі   дошкільної освіти відіграють викладачі циклової комісії педагогіки, психології та фахових дошкільних методик.  До її складу входять справжні майстри дошкільної справи: заслужений вчитель України Сичова М.І., викладачі-методисти, відмінники освіти України: Калуцька А.М., Скігар В.Т., спеціалісти вищої категорії Мотрук Н.М., Кошурба Л.О., Романюк М.М.. Поряд із досвідченими  педагогами працюють і молоді: Березніцька Ю.В., Скрипник О.В., Бабюк О.І.

Для Сичової М.І., Скігар В.Т., Мотрук Н.М., Кошурби Л.О., Березніцької Ю.В.. Скрипник О.В. дошкільний відділ є alma mater, а вони – його кращими випускниками. Їм притаманні високий професіоналізм, педагогічна майстерність, турбота про майбутнього освітянина.

Кожен педагог є майстром своєї справи, завжди іде в ногу з часом, впроваджуючи в свою роботу новітні педагогічні технології, інноваційні методи навчання, сучасні комп’ютерні технології, приділяючи велику увагу проблемі оптимізації освітнього процесу. Викладачі шукають гнучкі форми організації навчання, широко застосовують на заняттях проблемні ситуації, елементи ділових ігор, тренінги, діалоги, залучають студентів до виконання пошуково-дослідницьких завдань, систематично обговорюють проблеми сучасного заняття, діляться досвідом особистісно-орієнтовного підходу до навчання. Свої педагогічні ідеї висвітлюють в методичних розробках, рекомендаціях та посібниках.

Для покращення ефективності навчання викладачами створені та методично оснащені навчальні кабінети: педагогіки (Скрипник О.В.), фахових методик (Кошурба Л.О.), художньої праці (Березніцька Ю.В.), методики фізичного виховання (Скігар В.Т.)

Головне завдання викладачів циклової комісії – турбота про розвиток інтелектуальних  та творчих здібностей студентів, підвищенні рівня наукової, теоретичної та методичної підготовки, формуванні активної життєвої позиції. Розв’язуються ці завдання не тільки під час занять, але й у позакласній роботі. Для розвитку творчих здібностей та підвищення педагогічної майстерності студентів щороку проводяться різні конкурси, квести, тематичні виховні години.

Викладачі циклової комісії систематично організовують для студентів цікаві зустрічі, конференції, диспути з творчими педагогами-практиками, ветеранами дошкільної справи на Буковині, педагогами-новаторами, плідно співпрацюють з методичним кабінетом ОІППО, методистами базових закладів дошкільної освіти.

Кошурба Леся Олексіївна –  голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії.  1992 року закінчила дошкільне відділення Чернівецького педагогічного училища ім. О. Маковея, у 1995 році – педагогічний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича. Нагороджена грамотами органів місцевої влади та коледжу, премією ім. Катерини Малик.  Викладає педагогіку, методику формування елементарних математичних уявлень, основи природознавства і методику ознайомлення дітей з природою, є методистом педагогічної практики.


Сичова Мирослава Іванівна – заступник директора педагогічного коледжу з навчальної роботи, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти ЧНУ ім. Ю. Федьковича, заслужений вчитель України. У 1972 році закінчила дошкільне відділення Чернівецького педагогічного училища, 1981 році – педагогічний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. М. Горького (зараз національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова). Нагороджена грамотами МОН України, органів місцевої влади та коледжу, преміями імені Омеляна Поповича та Катерини Малик. Викладає методику розвитку мовлення з елементами навчання грамоти та логопедію.


Мотрук Надія Матвіївна  спеціаліст вищої категорії.  1998 року закінчила дошкільне відділення Чернівецького вищого педагогічного начального закладу по підготовці молодших спеціалістів ім. О. Маковея, у 2001 році – педагогічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Нагороджена грамотою МОН України, грамотами органів місцевої влади та коледжу, премією ім. Катерини Малик.  Викладає психологію, основи педагогічної майстерності, є методистом педагогічної практики.


Скрипник Оксана Василівна  спеціаліст другої категорії.  1992 року закінчила дошкільне відділення Чернівецького педагогічного училища  ім. О. Маковея, у 1995 році – педагогічний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича. Нагороджена грамотами органів місцевої влади та коледжу, премією ім. Катерини Малик.  Викладає педагогіку та фахові методики, є методистом педагогічної практики.


Скігар Леонтина Теофілівна  спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.  1972 року закінчила дошкільне відділення Чернівецького педагогічного училища, у 1990 році – Ровенський державний педагогічний інститут ім.Д.З.Мануїльського за спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)». Нагороджена значком «Відмінник освіти України», грамотами органів місцевої влади та коледжу, премією ім. Катерини Малик.  Викладає методику фізичного виховання, загальні основи фізичного виховання дітей дошкільного віку, теорію та методику навчання гімнастиці, рухливі та спортивні ігри з методикою, є методистом педагогічної практики.


Бабюк Ольга Іванівна  магістр дошкільної освіти.  У 2015  році закінчила педагогічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Нагороджена грамотами коледжу.  Викладає методику організації образотворчої діяльності дітей, є методистом педагогічної практики.


Калуцька Альвіна Миколаївна  спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.  У 1974 році закінчила Київський  ордена Леніна державний університет            ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Романо-германські мови та література», у 1982 році – Бельцкий державний педагогічний інститут ім. А. Руссо за спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)» Нагороджена значком «Відмінник освіти України», грамотою МОНУ, грамотами органів місцевої влади та коледжу, преміями ім. Омеляна Поповича та Катерини Малик.  Викладає педагогіку, основи педагогічної майстерності, є методистом педагогічної практики.


Березніцька Юлія Володимирівнаспеціаліст першої категорії. У 2004 році закінчила дошкільне відділення Педагогічного коледжу Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковача, у 2007 році – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за спеціальнісюь «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію магістра педагогіки, вчителя початкових класів. Нагороджена грамотами коледжу. Викладає основи природознавства і методику ознайомлення дітей з природою, є методистом педагогічної практики.


Романюк Микола Михайловичспеціаліст вищої категорії. У 2002 році закінчив факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету ім. І.Огієнка. Нагороджений грамотами органів місцевої влади. Викладає основи логопедії, логопедичну ритміку і методику навчання, клінічні основи дефектології.

Поділитися з друзями