Зустріч із стейкголдерами

28.04.2023 року в Малому залі музичного відділення проведена зустріч студентів випускної групи з викладацьким складом Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, які є стейкголдерами освітньо-професійної програми спеціальності Середня освіта (Музичне мистецтво) Педагогічного фахового коледжу ім. Ю. Федьковича.

В ході дискусії обговорювали питання формування фахових навичок майбутніх педагогів у процесі вивчення виконавських дисциплін, вдосконалення знань і умінь необхідних для проходження педагогічної практики, можливість продовження навчання з метою підвищення фахового рівня вчителя музичного мистецтва на кафедрі музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

 

Share it