«Педагогіка зраненого серця»

В рамках угоди, підписаної між Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та Педагогічним фаховим коледжем Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, про співпрацю та проведення регіонального експерименту, 12 жовтня 2023 року в нашому закладі відбулася зустріч з доктором педагогічних наук, професором, головним науковим співробітником відділу теорії і практики педагогічної освіти Лавріненком Олександром Андрійовичем.

          Мета зустрічі ‒ формування у майбутніх учителів педагогічної майстерності та професійної компетентності щодо врахування особливостей взаємодії учасників освітнього процесу в умовах війни.

Поділитися з друзями