Освітні програми

  1. ОПП спеціальності 012 Дошкільна освіта

  2. ОПП спеціальності 013 Початкова освіта

  3. ОПП спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

  4. ОПП спеціальності 017 Фізична культура і спорт

У форматі проведення освітньої діяльності закладів фахової передвищої освіти відбулася спільна нарада-зустріч представників фахових коледжів щодо організації роботи з акредитації Освітніх програм з представником Державної служби якості освіти в Україні п. Оленою Майковською та начальником територіального управління служби якості освіти в Чернівецькій області п. Оксаною Палійчук.


У педагогічному фаховому коледжі ЧНУ ім. Ю. Федьковича відбулася зустріч керівництва коледжу — директора, кандидата педагогічних наук Наталії ПАЛІЙ; заступника директора з навчальної роботи, кандидата педагогічних наук, доцента Мирослави СИЧОВОЇ; методиста навчальної частини, кандидата педагогічних наук Мирослави ЖУК; голови циклової комісії викладачів педагогіки, викладача-методиста Валентини ОСИНЧУК із членом робочої групи з розробки Стандарту фахової передвищої освіти зі спеціальності 013 Початкова освіта, освітньо-професійного ступеня “фаховий молодший бакалавр”, доктором педагогічних наук, професором, завідувачем кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Світланою РОМАНЮК.


У рамках Угоди про співпрацю відбулася зустріч заступника директора з навчальної роботи педагогічного фахового коледжу Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, кандидата педагогічних наук, доцента Мирослави СИЧОВОЇ з керівництвом Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії – ректором академії, доктором педагогічних наук, професором Інною ШОРОБУРОЮ та проректором з економічних питань Оленою БІНИЦЬКОЮ щодо формування змісту освітньо-професійних програм спеціальностей: 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 017 Середня освіта «Музичне мистецтво».