Вокально-сценічна майстерність у підготоввці до практичної діяльності

Круглий стіл на тему: «Вокально-сценічна майстерність у підготовці до практичної діяльності» (Гурська А.В., Кушнір А.І., Злотнікова-Сливка І.А.) зі студентами 36 та 45 академічних груп.

Формування вокально-сценічної майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва – це цілісна система особистісних якостей, яка сприяє вільному самовираженню і художньому перевтіленню в успішній вокально-сценічній діяльності. До фахових якостей майбутнього вчителя музичного мистецтва, необхідних для формування його вокально-сценічної майстерності, ми віднесли музикальність та артистизм.

Високий рівень сформованості вокально-сценічної майстерності вимагає засвоєння багатьох технічних знань, вправ, методів і стилів, які можна придбати у ході професійного навчання. Тому на цій зустрічі студенти спробували себе у ролі вчителя музичного мистецтва, музичного керівника під час вирішення різних педагогічних проблемних ситуацій, провели читання у ролях віршів, байок, діалогів, перевтілюючи себе у різні персонажі, виконували вправи, тренінги на зняття м’язевого напруження, подолання хвилювання перед виступом на сцені або під час виступу перед аудиторією (класом). Студенти-випускники згадували різні цікаві і неординарні моменти зі свого практичного досвіду, а також надавали поради один-одному.

Артистичний спів дозволяє вільно передавати художній задум вокального твору. Щоб бути переконливим на сцені під час виконання вокальних творів, виконавець повинен оволодіти не тільки вокальною, але й сценічною технікою, яку необхідно розвивати.

Саме тому такий вид спілкування разом із методистами допоможе студентам у подоланні труднощів, скутості, страху, невпевненості, стресу у підготовці до практичної діяльності. Спільні думки і дії викладачів та здобувачів освіти музичного відділення перетворився на справжнє яскраве дійство.

Share it