«Нас єднає гра в ансамблі» (концерт музичного відділу)

Сучасний рівень викладання музики в загальноосвітній школі висуває до педагога-музиканта високі вимоги, тому стає актуальною необхідність формування у майбутнього вчителя музичного мистецтва ансамблевих навичок. Ансамбль – це необхідна школа самонавчання і самовиховання. В останні десятиліття почала інтенсивно зростати популярність ансамблевого виконання, виявлятися потреба музикантів у самореалізації індивідуально-творчого потенціалу через колективну творчість. В практиці музичного виконання існують ансамблі різного складу: вокальні, інструментальні, вокально-інструментальні, струнні, фортепіанні і духові.

В концерті «Нас єднає гра в ансамблі», який відбувся 9 грудня 2019 року, викладачі, концертмейстери та студенти відділення «Музичне мистецтво» в 4, 6 та 8 рук виконали твори Валерія Гавриліна, Валентини Дробязґіної, Михайла Глінки, Рольфа Ловланда, Юрія Весняка, Георгія Свиридова, Петра Чайковського, Василя Присовського, Джеймса Лорда Пьєрпонта, Леоніда Бекмана, Раймонда Паулса.

Отриманий майбутніми учителями музичного мистецтва музично-слуховий досвід у процесі навчання фортепіанного ансамблю, а також досвід колективної творчості має практичне значення не тільки для успішного оволодіння виконавською технікою ансамблевої гри. Він дозволяє майбутньому вчителеві набути навичок, актуальних для сучасної професійної музично-педагогічної діяльності. У свою чергу, досвід взаємодії в діалозі, вміння аргументувати свою позицію, підпорядковувати свої музично-образні уявлення загальним виконавським цілям і завданням, а також навички, отримані у студентському ансамблі, реалізовуючись у музично-педагогічній діяльності, допоможуть майбутньому вчителеві не тільки вибудовувати спілкування зі своїми учнями за принципом творчого діалогу, але і, залучаючи їх до культури його ведення, активізувати з його допомогою їх творче мислення і прагнення до пошуку. Ансамблева гра, здійснювана в рамках малого колективу, є шляхом інтенсивного надбання студентами педагогічних умінь, шляхом до професійного «дозрівання» молодого фахівця.

Поділитися з друзями